Capital de la Cultura Catalana, Tortosa 2021: Conversa amb Meritxell Roigé

Al 2021, Tortosa és la Capital de la Cultura Catalana, una oportunitat perquè la ciutat done a conèixer al conjunt del país la cultura que la identifica. En aquesta conversa feta com a preàmbul de l’inici oficial, l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, convida la ciutadania a viure-la; fa una crida al teixit associatiu perquè s’hi implique; apel·la les les noves generacions de creadors perquè puguen aprofitar l’oportunitat per mostrar el seu talent; i demana al conjunt de la ciutat a difondre el patrimoni i l’essència que defineix Tortosa. Benvinguts a la Capital de la Cultura Catalana Tortosa 2021.