Per Què

Per què som Capital de la Cultura Catalana 2021?

Perquè som punt de trobada, terra de cruïlla. Tortosa, Terres de l’Ebre, l’antiga Diòcesi de Tortosa, centralitat d’un territori unit per una llengua i molts parlars. Som el resultat d’anys de convivència i diàleg entre diverses cultures. Una cultura respectuosa amb el passat i creativa en la forma de respondre al present.

Perquè som la cultura que vivim, la que lluita a ritme de jota i xala asseguda a taula, la de l’acció serena de pensar i la del cop d’aixada a la terra seca. Un any per reconèixer i projectar la cultura com eina de futur. Per això, per involucrar cada una de les persones que dia a dia definim la nostra cultura, plantem llavors des de cada una de les accions que ens defineixen; parlar, treballar, menjar, creure, ballar, sentir, habitar o fer festa.

Un any per generar espais de reflexió on decidir cap on volem anar, els Col·loquis de la Capital, espais per fer evident la cultura que vivim dia a dia, menjant abadejo i plegant olives, també espais per continuar xalant de la cultura més creativa, entre escenaris i pintures dels estils més diversos, o espais on passejar reconeixent el modernisme de fa cent anys amb nous i joves ritmes.

Tortosa és Capital de la Cultura Catalana l’any 2021, amb l’objectiu de continuar sent cultura els pròxims anys. Un any per aprofitar l’oportunitat i enfortir el teixit social i cultural i així poder donar una resposta coherent i des del territori, a un nou context.

La cultura és